Vari palīdzēt

Vari palīdzēt

Palīdzi jauniešiem bez pietiekamas vecāku gādības iegūt profesionālo izglītību!

Dzīvesprieks darbojas pateicoties privātpersonu, fondu un uzņēmumu ziedojumiem no Latvijas un ārvalstīm.

Asociācija Dzīvesprieks ir biedrība, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Nodokļu atlaides privātpersonai

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Tu vari saņemt nodokļu atmaksu par veikto ziedojuma summu, kas nepārsniedz 20% no apliekamā ienākuma lieluma. Lai saņemtu nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu Tev VID jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Nodokļu atlaides juridiskai personai

Saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", ziedojot biedrībai, juridiskai personai samazina ienākuma nodokli par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniekt 20% no nodokļa kopējās summas. Lai uzņēmums saņemtu nodokļa atvieglojumus, ziedojuma darījums jānorāda Uzņēmuma gada deklarācijā.