Par mums

Pieredze

Vairāk kā 20 gadu pieredze darbā ar jauniešiem!

Sociālās rehabilitācijas programma
Programmas pamatprincipi balstīti uz:
•    drošas vides radīšanu
•    iespējām izveidot stabilas attiecības ar vienaudžiem un pieaugušajiem
•    sekmīgi atrisināt personības attīstības uzdevumus, kas līdz šim nebija risināti
Programmas ietveros tiek īstenots aktivitāšu, mācību, radošo darbnīcu cikls alkoholisma, narkomānijas un vardarbības mazināšanai, lai jaunieši, kuri saskārušies un piedzīvojuši šīs sabiedrībā izplatītās atkarības, nākotnē varētu dzīvot veselīgu un jēgpilnu dzīvi.  

Dzīves mācības programma
Programmā ietverta dažādu zināšanu un pamata prasmju apguve, kas nepieciešamas ikvienam no mums, lai pilnvērtīgi varētu plānot un vadīt savu dzīvi, uzturēt sevi un savu ģimeni, saudzēt un kopt apkārtējo vidi, nostiprināt zināšanas par savu valsti.

Profesionālās izglītības programmas
Programmas tika izstrādātas un īstenotas sadarbībā ar konkrēto profesiju nozaru uzņēmumiem.
•    Šuvēja palīgs
•    Galdnieka palīgs
•    Pavāra palīgs
•    Remontstrādnieks

Interešu izglītība. Kultūra un sabiedriskā dzīve
Latviešu tautas svētku svinēšana un seno latviešu tradīciju uzturēšana. Ekskursijas, mācību braucieni, teātra izrāžu, kultūras un sporta pasākumu apmeklēšana. Saturīga un patīkama brīvā laika pavadīšana, talantu atklāšana un attīstīšana, personības un pašapziņas celšana piedaloties sporta, keramikas, vizuālās mākslas, teātra, dziedāšanas, ģitārspēles un citās nodarbībās.

Rokas stiepiena attālumā
Dzīvesprieks uztur kontaktus ar bijušajiem audzēkņiem. Mēs sazvanāmies, kontaktējamies sociālajos tīklos, braucam ciemos viens pie otra un atbalstām ar padomu. Bijušajiem Dzīvesprieka audzēkņiem, pateicoties M.Tiblom fondam, ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu vadītāja apliecības iegūšanai, kā arī Straberg fonda ietvaros, saņemt naudas aizdevumu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Dzīvespriekā dzīvojuši un mācījušies vairāk kā 350 jauniešu. No viņiem vairāk kā 80% ir spējuši nodibināt stabilas dzīves un darba attiecības.