Jauniešu stāsti

Jadviga Ozoliņa

Mācās Jelgavas tehnikuma Viesmīlības pakalpojumu programmas 4.kursā

Pateicoties Dzīvesprieka stipendijai varēju turpināt mācības un šobrīd mācos Jelgavas tehnikuma viesmīlības pakalpojumu programmas 4.kursā. Šī naudiņa, ko saņemu, vismaz daļēji sedz manus izdevumus. Tas ir labi, ka Jūs esat parūpējušies par tiem jauniešiem, kuri ir pabeiguši asociāciju „Dzīvesprieks” un nolēmuši turpināt mācības, sniedzot finansiālu atbalstu. Tas mums dod pieredzi, plānot kā tērēt un izdzīvot visu mēnesi ar tiem līdzekļiem kādi ir pieejami. Tā ir pieredze taupīt un izvērtēt, kas tiešām ir vajadzīgs un kas nē. Tādā veidā dzīvojot ārpus Dzīvesprieka, mēs gūstam neatkarību un mācāmies apieties ar naudu. No manis LIELS PALDIES par atbalstu un visu to, ko esat man devuši un joprojām dodat.

Jadviga

Atgriezties uz veiksmes stāstiem