Jauniešu stāsti

Rūta Ivančikova

No 2008. līdz 2010. gadam mācījos Dzīvespriekā, kur apguvu pavāra palīga profesiju. Praksē, uzņēmumā "Vēl vairāk saules", ieguvu pieredzi, kas noderēja uzsākot darba attiecības. Ar stipendijas atbalstu, šobrīd man ir iespēja mācīties Poligrāfiju un izdevējdarbību.

Mācoties Dzīvespriekā, esmu ieguvusi gan izglītību un prakses pieredzi, gan sociālu un psiholoģisku atbalstu, kā arī draugus un pozitīvas atmiņas. Laika posmā, kad mācījos Dzīvespriekā, man ļoti patika Drāmas teātra nodarbības, kurās bija iespēja iepazīt citam citu un, galvenokārt, pašai sevi. Tas mani ir palīdzējis kļūt atvērtākai un drošākai, nebaidoties paust savu viedokli, pat tad, ja domāju citādāk.

Manuprāt, Dzīvespriekā jauniešus labi sagatavo turpmākai dzīvei, un man ir prieks, ka mani ir bijusi šī iespēja.

Atgriezties uz veiksmes stāstiem