Jauniešu stāsti

Nikola Kurša

Man pēc Dzīvesprieka ir gājis raibi. Kad ieguvu šuvējas profesiju, sāku strādāt Tukumā, SIA Snickers Latvija par šuvēju. Tur strādāju divus ar pusi gadus, bet tad līdz ar ekonomisko krīzi valstī, arī Snickerā atlaida darbiniekus. Līdz ar to es paliku bez darba. Tajā laikā Latvijā bija grūti darbu atrast, tāpēc ciemojoties pie savas viesģimenes Zviedrijā, sāku meklēt darbu tur. 2010.gadā es pārcēlos uz dzīvi Zviedrijā, kur dzīvoju un strādāju arī šodien.

Nikola

Atgriezties uz veiksmes stāstiem